குறுநாவல் போட்டியில் "வைகறை உணர்வுகள்" எனும் குறுநாவலுக்கு கோகிலா மகேந்திரன் அவர்களிற்கு கிடைக்கப்பெற்ற சான்றிதழ்