குறுநாவல் போட்டியில் "வைகறை உணர்வுகள்" எனும் குறுநாவலுக்கு ம. கோகிலாதேவி அவர்களிற்கு கிடைக்கப்பெற்ற சான்றிதழ்