இ. பத்மநாப ஐயருக்கு சி. எஸ். லக்‌ஷ்மி (அம்பை) எழுதிய மடல் 2