இ. பத்மநாப ஐயருக்கு வி. ஜெயமுருகன் (வேலு) எழுதிய மடல் 2