'குணா கவியழகனின் படைப்புலகம்' நிகழ்வில் பேரா. மௌனகுரு உரை