தேயிலைப் பெட்டிகளை தொடரூந்து நிலையத்திற்கு கொண்டு செல்லுதல்