இ. பத்மநாப ஐயருக்கு எம். சோமசுந்தரம் (மாத்தளை சோமு) எழுதிய மடல் 2