இ. பத்மநாப ஐயருக்கு கே. என். இராசநாயகம் எழுதிய மடல் 2