தேயிலை தோட்டத் தொழிலாளி - நியூபேர்க் தோட்டம், பண்டாரவளை