இரண்டாவது சிவ தேவாலயம் | வானவன் மாதேவி ஈஸ்வரம் (முகப்பு) - பொலன்னறுவை