இலந்தைக்குளப் பிள்ளையார் கோவில் உள்ள சுவாமி காவும் காமதேனு வாகனம்