வே. ஐ. வரதராஜனின் என் கடன் கவிதை நூல் வெளியீடும் மூதறிஞர் கவிஞர் வே. ஐயாத்துரை ஞாபகார்த்த சிறந்த கவிதை நூலுக்கான விருது...