கலைஞர் இ. சி. சுந்தரலிங்கம் அவர்களின் பாராட்டு விழாவும் நன்றி நவிலல் நிகழ்வும்