யா/ நெல்லியடி மத்திய கல்லூரி முகப்பு மாடம் திறப்பு விழா