நூற்பட்டியல்

Pages

குந்தவிக்குக் கடிதங்கள்
மூலம்: நூல்தேட்டம் 1194
தேசியம்: அன்றும் இன்றும்
மூலம்: நூல்தேட்டம் 1203
மாக்ஸியம்: சில கேள்விகள்
மூலம்: நூல்தேட்டம் 1205
இறுதி மணித்தியாலம்
இலங்கையின் முக்கியமான கவிஞர்களால் சிங்கள மொழியில் எழதப்பட்ட கவிதைகள் பலவும் எம்.ரிஷான் ஷெரீபால் தமிழில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு தொகுக்கப்பட்டுள்ள பெரிய தொகுப்பு.
எம்மதமும் சம்மதமும்
மூலம்: நூல்தேட்டம் 1059

Pages