ஒலிச் சேகரம்

Pages

தீயணைத்திடக் கூடுங்கள் (பாடல்)
மூலம்: இளஞ்சேய் வேந்தனார்
தமிழின்பம் (பாடல்)
திருமதி குகா நித்தியானந்தன் குரலில் வித்துவான் வேந்தனாரின் பாடல்., மூலம்: இளஞ்சேய் வேந்தனார்
அறிஞர் ஐராவதம் மகாதேவன் (நினைவுக் கருத்தரங்கம்)
சமூகவெளி படிப்பு வட்டத்தினரால் முன்னெடுக்கப்படும் விழுதுகளிலிருந்து வேர்களை நோக்கி என்ற கருத்தரங்கத் தொடரின் 29 ஆவது நிகழ்வாக அறிஞர் ஐராவதம் மகாதேவன் (1930-2018) பற்றி நடைபெற்ற கருத்தரங்கம். 2019-01-06 ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆடியபாதம் வீதியில் அமைந்துள்ள நூலக நிறுவனத்தின் மண்டபத்தில் இந்நிகழ்வு நடைபெற்றது.
இரணைமடு வெள்ள அனர்த்தம் 2018 தொடர்பான கலந்துரையாடல்
2018 டிசம்பரில் பெருமழை நேரத்தில் இரணைமடுக் குளத்தின் வான்கதவுகள் திறக்கப்பட்டமையால் ஏற்பட்ட வெள்ள அனர்த்தம் தொடர்பான கலந்துரையாடல்., மூலம்:
வடக்கின் நிலத்தடி நீர் வளத்தை அதிகரித்தலும் ஆறுமுகம் திட்டத்தைத் துரித கதியில் நடைமுறைப்படுத்தலும்
யாழ்ப்பாணப் பொதுசன நூலகத்தில் நடைபெற்ற “வடக்கின் நிலத்தடி நீர் வளத்தை அதிகரித்தலும் ஆறுமுகம் திட்டத்தைத் துரித கதியில் நடைமுறைப்படுத்தலும்” என்ற கருத்தமர்வின் ஒலிப்பதிவு
வள்ளுவன் கண்ட தமிழ்த்தேசியம்
தமிழ்த்தூது தனிநாயகம் அடிகள் மூன்றாவது நினைவுப் பேருரை.
சீமைக்கருவேல மரங்களின் ஆக்கிரமிப்பும் அவற்றை வினைத்திறனுடன் அழித்தலும்
பசுமைச் சுவடுகள் அமைப்பின் பொது வெளிக் கலந்துரையாடல் 2, மூலம்:
எஸ். ஐ. நாகூர் கனி நேர்காணல் (பாரம்பர்யம் நிகழ்ச்சி 01)
இலங்கை வானொலி முஸ்லிம் சேவையில் ஒலிபரப்பான பாரம்பர்யம் நிகழ்ச்சியில் இதுவரை பேட்டி காணப்பட்ட பிரமுகர்களில் இவரும் ஒருவர், மூலம்: ஷாஃபி முஹம்மத் அன்ஸார்
மீலாத்கீரன் நேர்காணல் (பாரம்பர்யம் நிகழ்ச்சி 05)
இலங்கை வானொலி முஸ்லிம் சேவையில் ஒலிபரப்பான பாரம்பர்யம் நிகழ்ச்சியில் இதுவரை பேட்டி காணப்பட்ட பிரமுகர்களில் இவரும் ஒருவர், மூலம்: ஷாஃபி முஹம்மத் அன்ஸார்
எஸ். முத்துமீரான் நேர்காணல் (பாரம்பர்யம் நிகழ்ச்சி 04)
இலங்கை வானொலி முஸ்லிம் சேவையில் ஒலிபரப்பான பாரம்பர்யம் நிகழ்ச்சியில் இதுவரை பேட்டி காணப்பட்ட பிரமுகர்களில் இவரும் ஒருவர், மூலம்: ஷாஃபி முஹம்மத் அன்ஸார்
ஜவாத் மரைக்கார் நேர்காணல் (பாரம்பர்யம் நிகழ்ச்சி 03)
இலங்கை வானொலி முஸ்லிம் சேவையில் ஒலிபரப்பான பாரம்பர்யம் நிகழ்ச்சியில் இதுவரை பேட்டி காணப்பட்ட பிரமுகர்களில் இவரும் ஒருவர், மூலம்: ஷாஃபி முஹம்மத் அன்ஸார்
மொயீன் சமீம் நேர்காணல் (பாரம்பர்யம் நிகழ்ச்சி 09)
இலங்கை வானொலி முஸ்லிம் சேவையில் ஒலிபரப்பான பாரம்பர்யம் நிகழ்ச்சியில் இதுவரை பேட்டி காணப்பட்ட பிரமுகர்களில் இவரும் ஒருவர், மூலம்: ஷாஃபி முஹம்மத் அன்ஸார்
திக்குவலை கமால் நேர்காணல் (பாரம்பர்யம் நிகழ்ச்சி 02)
இலங்கை வானொலி முஸ்லிம் சேவையில் ஒலிபரப்பான பாரம்பர்யம் நிகழ்ச்சியில் இதுவரை பேட்டி காணப்பட்ட பிரமுகர்களில் இவரும் ஒருவர், மூலம்: ஷாஃபி முஹம்மத் அன்ஸார்
மலீஹா ஸூபைர் நேர்காணல் (பாரம்பர்யம் நிகழ்ச்சி 07)
இலங்கை வானொலி முஸ்லிம் சேவையில் ஒலிபரப்பான பாரம்பர்யம் நிகழ்ச்சியில் இதுவரை பேட்டி காணப்பட்ட பிரமுகர்களில் இவரும் ஒருவர், மூலம்: ஷாஃபி முஹம்மத் அன்ஸார்
அல் அஸூமத் நேர்காணல் (பாரம்பர்யம் நிகழ்ச்சி 08)
இலங்கை வானொலி முஸ்லிம் சேவையில் ஒலிபரப்பான பாரம்பர்யம் நிகழ்ச்சியில் இதுவரை பேட்டி காணப்பட்ட பிரமுகர்களில் இவரும் ஒருவர், மூலம்: ஷாஃபி முஹம்மத் அன்ஸார்
ஜின்னாஹ் ஷரிப்தீன் நேர்காணல் (பாரம்பர்யம் நிகழ்ச்சி 06)
இலங்கை வானொலி முஸ்லிம் சேவையில் ஒலிபரப்பான பாரம்பர்யம் நிகழ்ச்சியில் இதுவரை பேட்டி காணப்பட்ட பிரமுகர்களில் இவரும் ஒருவர், மூலம்: ஷாஃபி முஹம்மத் அன்ஸார்
மெளலவி ஏ.சீ.ஏ.எம். புஹாரி நேர்காணல் (பாரம்பர்யம் 11)
இலங்கை வானொலி முஸ்லிம் சேவையில் ஒலிபரப்பான பாரம்பர்யம் நிகழ்ச்சியில் இதுவரை பேட்டி காணப்பட்ட பிரமுகர்களில் இவரும் ஒருவர், மூலம்: ஷாஃபி முஹம்மத் அன்ஸார்

Pages