ஒலிச் சேகரம்

சைவ வித்தியாவிருத்திச் சங்கத்தின் இரு நூல்களின் வெளியீட்டு விழா
தி. செல்வமனோகரன் பதிப்பித்த சிவசங்கர பண்டிதம், சிவஞான சித்தியார் ஆகிய இரு நூல்களின் வெளியீட்டுவிழா சவவித்தியாவிருத்திச் சங்க ஆராதனை மண்டபத்தில் சங்கத்தின் உபதலைவர் சோ. பத்மநாதன் தலைமையில் 2017-02-10 அன்று நடைபெற்றது
ஒக்ரோபர் புரட்சியும் தொழிலாளி வர்க்க விடுதலையும்
மகத்தான ஒக்ரோபர் சோசலிசப் புரட்சியின் நூற்றாண்டு ஆய்வரங்குத் தொடரின் இரண்டாவது நிகழ்வு,