ஒலிச் சேகரம்

பவானி பிரதீபன் நேர்காணல்
2018-04-24 அன்று அவுஸ்திரேலியாவின் வானமுதம் தமிழ் ஒலிபரப்புச் சேவையில் ஒலிபரப்பான வைத்திய கலாநிதி பவானி பிரதீபனின் நேர்காணல். நேர்கண்டவர் அல்லமதேவன் நவரத்தினம்.