ஒலிச் சேகரம்

கா. தவபாலனின் இரு நூல்கள் வெளியீட்டு விழா
தாயக பூமி (சிறுகதைகள்). இலங்கை வாழ் தமிழ் மக்களின் வரலாறும் வாழ்வியலும் (கட்டுரைகள்) ஆகிய இரு நூல்களி வெளியீட்டு நிகழ்வு
ஆரையூர் கண்ணகை
இறுவெட்டு - ஆரையூர் கண்ணகை இசை - ராஜ் வரிகள் - மூனாக்கானா குரல் - அட்றி மற்றும் ராஜ் தயாரிப்பு - இளையதம்பி நிசாந்தன், மூலம்:
ஒக்ரோபர் புரட்சியும் சாதிய நீக்கமும்
மகத்தான ஒக்ரோபர் சோசலிசப் புரட்சியின் நூற்றாண்டு ஆய்வரங்குத் தொடரின் 5 ஆவது நிகழ்வு,, மூலம்:
கவிஞர் மாயகோவ்ஸ்கியின் கவிதைகள்
ஒக்ரோபர் புரட்சியின் நூற்றாண்டை முன்னெடுக்கும் முகமாக (1917-2017) கலை இலக்கிய ஆய்வரங்கத் தொடர் 3, மூலம்: