ஒலிச் சேகரம்

நிலைமாறுகால நீதிச் சூழ்நிலையில் மனித உரிமை ஆவணப்படுத்தல்
Discussion on Documentation in a Post-War Context அடையாளம் கொள்கை ஆய்வுக்கான நிலையம், யாழ் பல்கலைக்கழக சட்டத் துறையின் சமகால சட்ட விடயங்களுக்கான அரங்கம், மற்றும் இலங்கையில் சமத்துவத்திற்கும் நிவாரணத்திற்குமான மக்கள் (P.E.A.R.L.) ஆகியவற்றுடன் இணைந்து, இலங்கை சிவில் சமூக உபயோகத்திற்காக அடையாளம் கொள்கை ஆய்வுக்கான நிலையம் தமிழ், சிங்கள, ஆங்கில மொழிகளில் தொகுத்து வழங்கும் கையேடான, “நிலைமாறுகால நீதிச் சூழ்நிலையில் மனித உரிமை ஆவணப்படுத்தல்” மற்றும் தமிழ், ஆங்கில மொழிகளில் P.E.A.R.L. தொகுத்து வழங்கும் அறிக்கையான, “கடந்த கால நினைவுகளின் துடைத்தழிப்பு : இலங்கையின் வட-கிழக்கில் நினைவிற் பதித்தலின் வலிந்தொடுக்கல் ” ஆகியவற்றின் வெளியீட்டிற்கு உங்களை அன்புடன் அழைக்கின்றன. பேச்சாளர்கள்: கலாநிதி நிம்மி கௌரிநாதன் “போர் ஆவணப்படுத்தலின் போது மாறுபட்ட, ஓரங்கட்டப்பட்ட அனுபவங்களை பிரதிபலித்தல்” மரியோ அருள்தாஸ் “நினைவுகூரலின் அரசியல்” சாலின் உதயராசா “நினைவுகூரலை ஆவணப்படுத்துகையில் எதிர்நோக்கும் சவால்களும் முட்டுக்கட்டைகளும்” தலைமை: குமாரவடிவேல் குருபரன், துறைத் தலைவர், சட்டத் துறை யாழ் பல்கலைக்கழகம் பேச்சாளர்கள் பற்றி: கலாநிதி நிம்மி கௌரிநாதன் : நியூ யோர்க் சிட்டி பல்கலைக்கழகத்தின் குடிமை மற்றும் பூகோள தலைமைத்துவத்திற்கான கோலின் பவல் பீடத்தில் வருகைப் பேராசிரியர். கலிபோர்னியா பேர்க்லே பல்கலைக்கழகத்தின் இனம் மற்றும் பாலிற்கான நிலையத்தின் முதுநிலை ஆராய்ச்சி அறிஞர். “பாலியல் வன்முறையின் அரசியல்" முன்னெடுப்பின் தாபகர்/ பணிப்பாளர். www.deviarchy.com மரியோ அருள்தாஸ் : P.E.A.R.L. இனுடைய பரிந்து பேசுதலின் பணிப்பாளர் சாலின் உதயராசா : யாழைத் தளமாகக் கொண்டு கடந்த பல வருடங்களாக மனித உரிமை மீறல்களை பரவலாக ஆவணப்படுத்தியுள்ள ஊடகவியலாளர். The Adayaalam Centre for Policy Research in collaboration with P.E.A.R.L. and the Forum on Contemporary Issues at the Department of Law (Jaffna University) warmly invite you to a discussion on "Documentation in the Post-War Context" featuring the release of: "Human Rights Documentation in a Transitional Justice Context" - a booklet prepared by Adayaalam Centre for Policy Research AND "Erasing the Past: Repression of Memorialization in the North-East" - a report prepared by P.E.A.R.L. SPEAKERS: Dr. Nimmi Gowrinathan “Reflecting diverse and marginalized experiences in documenting the war” Mario Arulthas “Politics of Memorialization” Shalin Uthayarasa “Challenges and obstacles in documenting memorialization” Moderated by: Kumaravadivel Guruparan, Head, Department of Law, UoJ SPEAKER BIOGRAPHIES: Dr. Nimmi Gowrinathan is a Visiting Professor at the Colin Powell School for Civic and Global Leadership at City College, a Senior Research Scholar at the University of California Berkeley's Center for Race & Gender. She is also the Founder/Director of the Politics of Sexual Violence Initiative. www.deviarchy.com Mr. Mario Arulthas is the Advocacy Director of People for Equality and Relief in Lanka (P.E.A.R.L.) Mr. Shalin is a journalist based in Jaffna who has reported extensively on human rights violations in the North-East over the past years. *Discussion will be conducted in Tamil*