ஒலிச் சேகரம்

இரணைமடு வெள்ள அனர்த்தம் 2018 தொடர்பான கலந்துரையாடல்
2018 டிசம்பரில் பெருமழை நேரத்தில் இரணைமடுக் குளத்தின் வான்கதவுகள் திறக்கப்பட்டமையால் ஏற்பட்ட வெள்ள அனர்த்தம் தொடர்பான கலந்துரையாடல்., மூலம்: