ஒலிச் சேகரம்

ஓட்டம் - சிறுகதை (சந்திரா இரவீந்திரன் குரலில்)
ஐபிசி தமிழ் (அனைத்துலக ஒலிபரப்புக் கூட்டுத்தாபனம் தமிழ்), கதைகள் பேசும் நிகழ்ச்சியில் சந்திரா இரவீந்திரன் தயாரித்து வழங்கிய மலையாள எழுத்தாளர் மாதவிக்குட்டியின் (கமலாதாஸ் ) ´ஓட்டம்` சிறுகதை. தமிழில் மொழி பெயர்த்தவர் - க. லல்லி, மூலம்: சந்திரவதனா