ஒலிச் சேகரம்

சுருக்கும் ஊஞ்சலும் - சிறுகதை (சந்திரா இரவீந்திரன் குரலில்)
ஐபிசி தமிழ் (அனைத்துலக ஒலிபரப்புக் கூட்டுத்தாபனம் தமிழ்), கதைகள் பேசும் நிகழ்ச்சியில் சந்திரா இரவீந்திரன் தயாரித்து வழங்கிய எழுத்தாளர் ரஞ்சகுமார் (ரஞ்சகுமார், சோ) அவர்களின் `சுருக்கும் ஊஞ்சலும்´ சிறுகதை, மூலம்: சந்திரவதனா