ஒலிச் சேகரம்

நான் அவளுக்கு ஒரு கடலைப் பரிசளித்தேன் கவிதைத்தொகுதி வெளியீடு
2017-02-23 அன்று கரவெட்டிப் பிரதேச செயலக மாநாட்டு மண்டபத்தில் நடைபெற்ற த. அஜந்தகுமார் எழுதிய நான் அவளுக்கு ஒரு கடலைப் பரிசளித்தேன் கவிதைத்தொகுத்யின் வெளியீட்டு விழாவின் ஒலிப்பதிவு. விழாத் தலைமை குப்பிளான் ஐ. சண்முகன்.